Litewska kraina » Litwa Południowa
Wzgórze Witolda w Birsztanach (Birštonas)

Ze Wzgórza Witolda rozciąga się piękna panorama Niemna i okolicznych lasów, gdyż jest to jedno z najwyższych grodzisk kraju, jego wysokość sięga 40 m. W końcu XIV w. tutaj znajdował się drewniany zamek ... (dalej - plačiau)

plačiau
 
Grodzisko Merecz (Merkinė)

Grodzisko Merecz wznosi się w ujściu rzeki  Mereczanki i Niemna. Grodzisko z jednej strony otacza dolina Niemna, a od północy oddzielone jest kotliną. Na tym wzgórzu równiez w XIV - XV w. wznosił się zamek, który z zamkiem Wilna i Kowna tworzył główny system obronny kraju. (dalej - plačiau)

plačiau
 
Zabytkowa wieś Zervynos

 Zervynos - to zabytkowa leśna miejscowość, w której zachowano architekturę, charakterystyczną dla XVIII-XIX w., mieszkańcy zachowali też tradycje i obyczaje dawnych czasów. (dalej - plačiau)

plačiau
 
Park Grūtas

W lasach Dzukii, obok Druskiennik, na powierzchni 20 ha wśród mokradeł wznosi się 86 sowieckich bożyszcz. Są to rzeźby, które kiedyś stały na głównych placach miast  Litwy Radzieckiej. Jest tu Lenin, Stalin, litewski działacz komunistyczny Vincas Kapsukas, którego posąg stał na placu ratuszowym w Wilnie i wiele innych działaczy tego pokroju. (dalej - plačiau)

plačiau
 
Dom-muzeum M.K.Čiurlionisa

Mikołaj Konstanty Čiurlionis (1875–1911) – bez wątpienia najwybitniejsza postać w kulturze litewskiej przełomu XIX i XX w. Realizował on wizję łączenia sztuk – uważał, że „nie ma granic pomiędzy sztukami. Muzyka łączy poezję i malarstwo, ma swoją architektonikę. Malarstwo może posiadać także takąż architektonikę jak muzyka i w farbach wyrażać dźwięki”. (dalej - plačiau)

plačiau
 
Liszkawa (Liškiava)

Latem z Druskiennik do Liszkawy płynie statek po Niemnie, pokonując 9 km. Płynąc można podziwiać widoki prawie dziewiczej przyrody. Liszkawa (Liškiava) to nieduża miejscowość, położona na lewym brzegu Niemna. W międzywojniu  Liszkawa znajdowała się w granicach Litwy. 1 grudnia 2000 roku w Liszkawie odbyło się spotkanie prezydentów Polski i Litwy. (dalej - plačiau)

plačiau
 
Muzeum Emilii Platter

W 1984 r. w Szkole Średniej w Kopciowie (Kapčiamiestis) zaczęto tworzyć muzeum etnograficzno-krajoznawcze. Autorką tego pomysłu była nauczycielka etnokultury. Małe, dopiero założone muzeum szkolne postawiło przed sobą cele równe wielkiemu muzeum. (dalej - plačiau)

plačiau
 
Dwór w Zypliai

Miejscem, które warto zobaczyć na Litwie, jest zespół dworski w Zypliai (Zyplach) w rejonie Šakiai, na wschód od miasta Lukšiai (Łuksze). Dwór i założenie parkowe powstały na początku XIX w. dzięki szlachcicowi Janowi Bartkowskiemu, zajmującemu się sprzedażą drewna. (dalej - plačiau)

plačiau