Na południowy wschód
Nieopodal Wilna...

NA POŁUDNIOWY WSCHÓD...

 
 
Gdyby Syrokomla leciał balonem...

LOT NAD WYŻYNĄ OSZMIAŃSKĄ

 
 
Niemież
  • W XIX w. Niemież była jednym z ulubionych miejsc spotkań studentów Uniwersytetu Wileńskiego – filomatów i filaretów, którzy występowali zdecydowanie przeciwko rządom cara. Byli wśród nich Adam Mickiewicz, Tomasz Zan, Onufry Pietraszkiewicz, Jan Czeczot i in. W ll. 1823–1832 w Niemieżu żył profesor Piotr Sławiński, dyrektor Obserwatorium Astronomii Uniwersytetu Wileńskiego. Często gościł u siebie astronoma i matematyka Jana Śniadeckiego, botanika Stanisława Jundziłła, znanego architekta Karola Podczaszyńskiego. (plačiau - dalej)
plačiau
 
Miedniki
  • Dookoła Miednik ciągnie się Wyżyna Miednicka. Na południowy zachód od Miednik są dwa najwyższe wzgórza na Litwie - Aukštasis kalnas (293,84 m) i Juozapinės kalnas (293,60 m), tutaj znajduje się rezerwat geomorfologiczny Juozapinė oraz rezerwat botaniczny w Miednikach. Na południe jest punkt graniczny z Białorusią – osiedle Kamennyj Log. Po przyjęciu chrześcijaństwa przez Litwę w Miednikach była stworzona jedna z pierwszych siedmiu parafii, zbudowano kościół. (plačiau - dalej)
plačiau
 
Szumsk
  • W Szumsku są zabytki architektoniczne, chronione przez państwo. To zespół kościoła i klaszoru oraz były dwór i park. Niepodal Szumska swą "kolebkę" ma lewy dopływ Wilii, Wilenka. Przy wsi Windziuny, do której z Szumska jest parę dobrych kilometrów, na podmokłej i obfitej w krynice łące swój bieg rozpoczyna strumyk, który już kilka kilometrów dalej staje się niedużą rzeczką zwaną Wilenką. (plačiau - dalej)
plačiau
 
Kowalczuki
  • W 1993 r., z inicjatywy proboszcza parfii, w Kowalczukach wzniesiono pomnik w postaci krzyża, jako znak wiary i świadectwa, że właśnie tutaj powstanie świątynia. Pierwszy na Litwie kościół modernistyczny pwz. Miłosierdzia Bożego wg.projektu Tadeusza Derlatki z Radomia i Miczysława Jagusińskiego z Wilna wzniesiono w 2000 roku. Siedem lat później ze składek parafian oraz zbiórek pieniężnych harcerzy w Kowalczukach wzniesiono pomnik papieża Jana Pawła II. (plačiau - dalej)
plačiau
 
Kiena
  • Kiena ma interesującą przeszłość. Jeszcze w XIV w. tutaj byli osiedleni Tatarzy. Pomiędzy nimi były rozdzielone posiadłości ziemskie, które z biegiem czasu wyprzedali. Z powodu nienasek z katolikami, Tatarzy przenieśli się do Niemieża oraz do wsi Czterdzieści Tatarów. (plačiau - dalej)
plačiau
 
Rukojnie
  • Okolice Rukojń charakteryzuje cudowny pejzaż. W terenie są dwa rezerwaty: geomorfoligiczny w Kruopinė (326 ha)  i hydrograficzny w Kienie(166 ha). Krzywa Łąka jest wciągnięta na listę Katalogu Dawnych Świątyń Litwy. Przez teren Rukojń płynie strumyk o takiej samej nazwie. Wieś Rukojnie znajduje się 17 km na południe od Wilna, przy trasie Wilno – Mińsk. We wsi znajduje się szkoła średnia, przedszkole, przychodnia, centrum kultury, zarząd lokalnego leśnictwa. (plačiau - dalej)
plačiau
 
Borejkowszczyzna
plačiau