Litewska kraina » Litwa Południowa
Grodzisko Merecz (Merkinė)

Grodzisko Merecz wznosi się w ujściu rzeki  Mereczanki i Niemna. Grodzisko z jednej strony otacza dolina Niemna, a od północy oddzielone jest kotliną. Na tym wzgórzu równiez w XIV - XV w. wznosił się zamek, który z zamkiem Wilna i Kowna tworzył główny system obronny kraju. Merecz był głównym obiektem strategicznym na Niemnie w walkach z zakonem Krzyzackim. Niestety, w 1391 r. zamek został zdobyty.

Jadąc przez Orany (Varena) po 45 km trafimy do zabytkowej wsi Zervynos.