Wilno » Co warto zobaczyć w Wilnie
Ostra Brama

Pani Ostrobramska, Matka Wschodu i Zachodu, od ponad trzystu lat króluje z wysokości swojego nadbramnego wzniesienia całej ziemi litewskiej, białoruskiej i polskiej. „Świeci” blaskiem wspaniałych szat przez okna kaplicy nad Ostrą Bramą, widoczna z daleka.

Wizerunek Najświętszej Panny z lekko pochyloną głową, w aureoli dwunastu gwiazd i wielu promieni, z przymkniętymi oczami, postać w szatach okolona półksiężycem – ten wizerunek zna każdy katolik naświecie, a wota dziękoczynne na ścianach wnętrza kaplicy potwierdzają wielkie miłosierdzie Matki Ostrobramskiej i spełnienie każdej intencji.

Na początku XVI wieku Wilnu ciągle zagrażali Tatarzy, popsuły się tez stosunki z Moskwą. Dlatego specjalnym nakazem Wielkiego Księcia Litewskiego Aleksandra mężczyźni w sile wieku zamiast służby wojskiowej musieli wznosić mur dookoła Wilna. Opasać Wilno murem obronnym – taka była strategiczna idea Aleksandra Jagiellończyka. W murze powstało 9 bram, które najczęściej nazwy zapożyczały od miejscowości, z których się wjeżdżało do miasta. Brama Miednicka – ta nazwa początkowo była częściej używana (od miejscowości Medniki- Medininkai), niż późniejsza i obecna – Ostra Brama, pochodząca od nazwy dzielnicy miasta – Ostry Koniec. Kult Matki Bożej Ostrobramskiej zawdzięczamy poniekąd karmelitom bosym, którzy wznosząc świątynię św.Teresy, zauważyli szczególną cześć, oddawaną wizerunkowi Matki Bożej na obrazie, zawieszonym nad bramą do miasta. Początkowo karmelici zbudowali drewnianą kapliczkę, później renesansową, murowaną. Koronowany obraz był dopiero w 1927 roku, niemożliwie było to uczynić w latach zaboru rosyjskiego. Moc, płynąca z sanktuarium sprawiła, że Matka Ostrobramska w czasach niewoli pozostawała symbolem polskości i niepodległości.

Bardzo silne są też związki Jana Pawła II z Ostrą Bramą: „W momencie mojego wyboru na Stolicę Piotrową pomyślałem o Matce Najświętszej z Ostrej Bramy". W 1993 roku Jan Paweł II modlił się w Ostrej Bramie. Ofiarował wtedy Matce Bożej Miłosierdzia złotą różę. Kult Matki Boskiej Ostrobramskiej jest ciągle żywy i obecny nie tylko na terenie Litwy, ale także w sąsiednich krajach. W Polsce około 30 parafii ma za patronkę Matkę Bożą Ostrobramską.